logo

Sponsoring

Het FJSO heeft jaarlijks een aantal vaste activiteiten op de agenda staan. Die worden grotendeels gefinancierd door de ledencontributie. Dit is echter niet voldoende om onze activiteiten volledig te bekostigen, daarom vragen wij uw hulp. Als bedrijf kunt u ons sponsoren, of u kunt als persoon vriend worden van het FJSO. Vergeet niet: zonder uw hulp kan dit orkest niet voortbestaan.

Bij sponsoring kunt u denken aan een donatie voor een advertentie in een programmaboekje, een link naar uw bedrijf op de website etc.